Stedelijk waterbeheer

De afgelopen 20 jaren ben ik bij 200+ projecten op gebied van stedelijk waterbeheer betrokken geweest. De gemeente heeft een zorgplicht voor het grondwaterbeheer. Aangezien de grondwaterstroming in binnenstedelijk gebied vaak erg complex is, is het in kaart brengen van de huidige situatie vaak de eerste stap met een op maat ontworpen peilbuisnetwerk. Bij voorkeur in combinatie met een klachtenregistratie. De effecten van de klimaatverandering zijn al duidelijk zichtbaar in het stedelijk waterbeheer, met zettingsschade aan woningen als gevolg van verdroging of juist schade als gevolg van wateroverlast.

 

Uitgevoerde werkzaamheden/projecten:

  • Opzetten, analyseren en optimaliseren peilbuisnetwerken.
  • Grondwatermodellering en bepaling effecten van ondergrondse obstakels op grondwaterstroming.
  • Tijdreeksanalyses van gemeten grondwaterstanden.
  • Expertise onderzoek bij schade door grondwateroverlast of verdroging.
  • Analyse zettingsgevoeligheid ondergrond en panden.
  • Geohydrologisch ontwerp van nieuwbouw-, uitbreidings- of herontwikkelingslocaties.
  • Infiltratie onderzoek en plan.
  • Ontwateringsplan.