Klimaatadaptatie

De veranderingen in het klimaat zijn al duidelijk zichtbaar. Neerslag- of grondwater statistieken (GxG) zijn niet meer toereikend om voorspellingen te maken gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden. Met andere woorden we weten dat regenbuien intenser worden, de zeespiegel stijgt en we vaker met droogte te maken krijgen. Maar voor ingenieurs is het vaak moeilijk om hier eenduidige waardes aan te koppelen omdat ervaringscijfers uit het verleden niet meer maatgevend zijn. Door mijn werkervaring in het buitenland ben ik goed in staat om te werken met grote onzekerheid in parameters.

 

Uitgevoerde werkzaamheden/projecten:

  • Verdrogingsonderzoek, met name gericht op consequenties voor funderingen van panden.
  • Ontwerp en expertise onderzoek in kader van grondwateroverlast.
  • Geohydrologisch onderzoek naar hoogwaterbescherming/dijken, met focus op piping.
  • Inrichting en herontwikkeling nieuwbouwlocaties.