Internationaal

Internationaal heb ik zowel ervaring met kortere missies van enkele weken tot langdurige betrokkenheid van enkele jaren door te wonen en te werken op locatie. Ervaring op gedaan in irrigatie, “flood-control” en ïntegrated watershed management”. Eind jaren “90 heb ik al interessante projecten uitgevoerd op basis van “bio-engineering principles”, waarbij levend plant materiaal wordt gebruikt als onderdeel van de ingenieurspraktijk. Tegenwoordig is “building with nature” zoals bijvoorbeeld toegepast bij de zandmotor een veel gebruikte term in Nederland die gebruik maakt van bio-engineering.  Daarnaast ook enkele jaren ervaring opgedaan in drinkwatervoorziening en sanitatie, zowel technisch (zwaartekrachtstelses als grondwaterbronnen) als organisatorisch voor wat betreft uitvoering en onderhoud van projecten met lokale partners en gebruikersgroepen.

 

Uitgevoerde werkzaamheden/projecten:

  • Project Integrated watershed management.
  • Bio-engineering measures in flood-control.
  • WASH (Water Sanitation and Hygiene).
  • Irrigation water management.