Landelijk gebied

De afgelopen 20 jaren ben ik betrokken geweest bij ruim 20 geohydrologische projecten in het landelijk gebied. Voornamelijk effectenstudies als gevolg van veranderingen in het landschap, zoals de aanleg van zandwinningen en ontgrondingen, maar ook het in kaart brengen van de effecten van het stopzetten van drinkwaterwinningen. Met het veranderende klimaat, neemt de vraag naar zoet water voor landbouw en natuur toe. Dit vraagt om onderzoeken naar verspreiding van zoet- en zout (grond-)water, maar ook om onderzoek naar alternatieven zoals ondergrondse zoetwateropslag of aangepaste vormen van drainage. Dertig (30) jaar geleden had ik nooit kunnen bedenken dat ik mijn kennis op het gebied van irrigatie nog eens zou kunnen toepassen in Nederland.

 

Uitgevoerde werkzaamheden/projecten:

  • Geohydrologische effectstudies zandwinplassen.
  • Opzetten lokale grondwatermodellen.
  • Onderzoek naar en analyse van overgang zoet-zout grondwater.
  • Bronontwerp en ondergrondse zoet wateropslag.
  • Drainage ontwerp en irrigatie.