Tunnels, bouwputten en wegen

De afgelopen 20 jaren ben ik bij 500+ bouw-gerelateerde kleinere en grote projecten betrokken geweest. Het overkoepelende kenmerk is dat er werkzaamheden onder de grond uitgevoerd werden. Mijn werkzaamheden bestaan uit het in kaart brengen van de lokale grondwaterstromen en hoe hier mee om te gaan in de tijdelijke fase (bouwputten) en de definitieve situatie (tunnelontwerp).

Uitgevoerde werkzaamheden/projecten:

 • Bemalingsadviezen voor de aanleg van veelal binnenstedelijke bouwputten.
  • Geohydrologische modellering en berekeningen van onttrekkingsdebieten.
  • Bepalen van de effecten op de omgeving, zettingen bij omliggende bebouwing, verplaatsingen van verontreinigingen, verdroging van bomen en natuur.
 • Analyse en ontwerp van pompproeven en geohydrologisch onderzoek voor bepalen van de lokale grondwatersituatie.
 • Dimensionering van waterkelders.
 • Drooglegging van wegen.
 • Ontwerp volgens “klein polder principe” van tunnels en parkeerkelders
 • Geohydrologisch ontwerp tunnels en bouwputten.
 • Ontwerpen en begeleiden uitvoer van monitoringsplannen.

De focus van de werkzaamheden is een optimale afweging te maken tussen de risico’s aan één kant en de mogelijkheden vanuit de ondergrond aan de andere kant. Samen bepalen we het risicoprofiel.